Bestyrelsen

Info om afdelingsbestyrelsen findes her (åbner link på hjemmesiden www.dabbolig.dk).

Medlemmer, Afdelingskontor og åbningstider, mv.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Oasen, men den daglige drift inkl. udlejning varetages af vor tilsynsførende.